OPVK

Tiskové zprávy

V rámci realizace projektu vznikla publikace snázvem Vzděláním pro lepší budoucnost, jejíž autorkou je Mgr. Hana Vývodová. Publikace je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část pojednává o důležitosti vzdělání v životě jednotlivce a jeho vazbě na uplatnění ve společnosti, následuje objasnění pojmu lidský kapitál doprovázené úvahami,...

Zobrazit

Ke dni 30. říjnu 2013 Asociace odborníků v andragogice, o. s., úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem Stimulování poptávky po dalším individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0083, spolufinancovaného prostřednictvím OP VK z Evropskéh...

Zobrazit

V září jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili celkem 5 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. Jednou v Jihomoravsk...

Zobrazit

V srpnu jsme v Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili celkem 10 divadelních happeningů. Zač...

Zobrazit

V září a říjnu máte poslední možnost navštívit ve vybraných hypermarketech, supermarketech a obchodních centrech náš mobilní informativní stánek, který provozujeme v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1...

Zobrazit

V červenci jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili v Zlínském a Jihomoravském kraji 4 divadelní happeningy na podporu dalšího vzdě...

Zobrazit

Prázdniny jsou sice časem, kdy hlavně školáci nechtějí o ničem, co by mohlo zavánět vzděláváním, ani slyšet, ale náš projekt pokračuje. Divadelníky z Komorní scény 21, o. s., snažící se Vás přesvědčit o důležitosti vzdělání můžete potkat vždy v pátky odpoledne během července a srpna na náměstích těchto moravských měst: ...

Zobrazit

Také o prázdninách můžete ve vybraných hypermarketech, supermarketech a obchodních centrech v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji navštívit mobilní informativní stánek, který provozujeme v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého obč...

Zobrazit

V červnu jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili celkem 6 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. V Jihomoravském kraji jste moh...

Zobrazit

V souvislosti s dalším vzděláváním se velmi často setkáme s pojmy jako jsou lidské zdroje či lidský kapitál. Co se pod těmito slovními spojeními skrývá? Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v české republice (tzv. Bílá kniha, Praha 2001, s. 47) „lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních ...

Zobrazit

V červnu pokračují divadelní happeningy realizované v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR na jižní Moravě a ve Zl...

Zobrazit

Celkem dvacetkrát na různých místech Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje můžete v průběhu května navštívit náš mobilní informativní stánek, který provozujeme v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ...

Zobrazit

V květnu pokračují divadelní happeningy realizované v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR v Jihomoravském a Zlínském kra...

Zobrazit

Na začátku března jsme veškeré aktivity realizované v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR přesunuli do Jihomoravského a ...

Zobrazit

Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., v rámci realizace projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR připravuje publikaci zachycu...

Zobrazit

V rámci realizace projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnila Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., v loňském roce ve spolupráci s divadelníky z Komorní scény...

Zobrazit

Přestože původně plánované aktivity projektu (divadelní happeningy i provoz mobilního informativního stánku v obchodních centrech) v Moravskoslezském kraji již byly ukončeny, neznamená to, že v tomto kraji jsme s podporou dalšího vzdělávání skončili. Naopak. Na únor 2013 jsme naplánovali dalších 26 termínů provozu mobilního informtivn...

Zobrazit

Hledáme spolehlivé studenty a studentky VŠ z Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje (bydliště či studium nejlépe v Olomouci, Přerově, Prostějově, Brně, Břeclavi, Zlíně a Valašském Meziříčí), kteří mají zájem podílet se na projektu zaměřeném na podporu dalšího vzdělávání.Koho hledáme? Hostesky/promotéry mající na starost provoz info...

Zobrazit

O tom, že má smysl se dále vzdělávat, jsme se v posledních 4 měsících snažili přesvědčit co nejvíce lidí z Moravskoslezského kraje. V rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozp...

Zobrazit

Listopad byl posledním měsícem v tomto roce, kdy jste ve vybraných městech Moravskoslezského kraje mohli potkat divadelníky a zúčastnit se happeningu na podporu dalšího vzdělávání realizovaného v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého ob...

Zobrazit

V říjnu jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili v Moravskoslezském kraji celkem 8 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. Divadelník...

Zobrazit

V průběhu měsíce září jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili v Moravskoslezském kraji celkem 6 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělává...

Zobrazit

V rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR vytvořila Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., ve spolupráci s POLAR TV Ostrava, s. r. o., sadu tří reklamních spotů...

Zobrazit

Nabízíte v rámci dalšího a celoživotního vzdělávání kurzy pro veřejnost? Realizujete projekt zaměřený na další vzdělávání? Poskytujete e-learningové kurzy? V rámci realizace projektu s názvem „Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana“ financovaného...

Zobrazit

„Dobře se uč, jednou se ti to bude hodit!“ Tuto větu v průběhu školní docházky slyšel z úst rodičů nejeden z nás. O tom, že vzdělání nekončí výučním listem, maturitou či vysokoškolským diplomem, se v současné době přesvědčuje stále více lidí, kteří chtějí uspět v konkurenčním prostředí na trhu práce. Podle statistik se v České republ...

Zobrazit