Několik slov o asociaci

Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., je nevládním, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, jehož posláním je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které se zabývají vzděláváním dospělých. Cílem činnosti asociace je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji  vzdělávání dospělých, reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy AOA ČR.