OPVK

Odborná publikace

V rámci realizace projektu vznikla publikace snázvem Vzděláním pro lepší budoucnost, jejíž autorkou je Mgr. Hana Vývodová. Publikace je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část pojednává o důležitosti vzdělání v životě jednotlivce a jeho vazbě na uplatnění ve společnosti, následuje objasnění pojmu lidský kapitál doprovázené úvahami, proč mladí lidé nedoceňují důležitost vzdělání. Další část je věnována problematice celoživotního učení a možnostem dalšího vzdělávání, pozornost je věnována národní soustavě kvalifikací i MBA studiu. Následuje kapitola věnovaná motivaci a bariérám ve vzdělávání. Další část zachycuje skutečné příběhy 6 lidí, kterým vzdělání změnilo život, přičemž jednotlivé příběhy jsou doplněny informacemi o možnostech večerního studia, studia v rámci tzv. univerzit třetího věku, problematice studia při zaměstnání apod. Následuje kapitola věnovaná internetu a práci s informacemi, poslední část pak zachycuje výstupy ankety týkající se dalšího vzdělávání.

 

 

 

Informativní brožura

V brožuře naleznete odpovědi na nejčastější otázky spojené s dalším vzděláváním.

 

 

Audiospoty na podporu dalšího vzdělávání

Ve spolupráci s POLAR TV Ostrava, s. r. o., vznikla tato sada tří reklamních audiospotů. Máte pocit, že již nemá smysl se dále vzdělávat? Že vše, co potřebujete vědět, jste se naučili v mateřské školce? Myslíte si, že pro Vás už vzdělávání není? Mýlíte se! NEZASEKNĚTE SE! VZDĚLÁVEJTE SE!

 

 

Promospoty na podporu dalšího vzdělávání

Ve spolupráci s POLAR TV Ostrava, s. r. o., vznikla tato sada tří reklamních spotů. Nebuďte jako Jiří, Alžběta Krupičková a pan Metelka! NEZASEKNĚTE SE, VZDĚLÁVEJTE SE!

http://youtu.be/cr-K2qxX-HA

http://youtu.be/UaTyq5BfHNo

http://youtu.be/eWQSRPqvcVc

 

Leták - přední strana

Leták A5 - pozitivní

Leták - zadní strana

Leták A5 - negativní