V rámci programu Erasmus+ lze zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.  Pro vzdělavatele dospělých je to příležitost, jak získat zkušenosti ze zahraničí s finanční podporou Evropské komise. Pro tuto cílovou skupinu může organizace žádat o podporu v klíčové akci KA1 (mobilita osob) nebo KA2 (projekty spolupráce). Cílem KA1 je...

Zobrazit

EPALE je elektronická platforma, která slouží odborníkům na vzdělávání dospělých. Najdou na ní nejnovější zprávy a dokumenty ze svého oboru, ale mohou také předat své zku­šenosti kolegům prostřednictvím příspěvků, blogů či diskuzí. EPALE je přístupná ve všech jazycích Evropské unie, a tak umožňuje sledovat aktuální trendy ze všech zemí Un...

Zobrazit

Členové, přátelé, aktuální informace o dění a akcích Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., naleznete na Facebooku: www.facebook.com, pro ty, co to neznají :-) Pěkný letní čas Vám přeje Petr Otáhal

 

Zobrazit

V uplynulých dnech (19., 20. a  23. května 2016) měli možnost lektoři dalšího vzdělávání prověřit svoje schopnosti při zkoušce před Autorizovanou osobou. Zkouška byla kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktickým předvedením lektorských dovedností sloužících k ověření lektorských kompetencí. Absolvent zkoušky před Au...

Zobrazit

Milí členové asociace, děkuji Vám všem za spolupráci a příjemná pracovní setkání v roce 2014 a přeji Vám i Vašim blízkým mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v roce 2015.

Petr Otáhal, prezident AOA ČR

Zobrazit

Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., se letos v červnu stala členem Evropské asociace pro vzdělávání dospělých (European Association for the Education of Adults, EAEA). EAEA je evropská nevládní organizace založena v roce 1653 zaměřená na podrporu dalšího vzdělávání dospělých. Má 116 členů ze 43 zemí. Jejím cílem je propojit a zast...

Zobrazit

Je velmi moudré, když organizace investuje do rozvoje svých zaměstnanců. Například jejich vzděláváním. Nikoli náhodně vybrané kurzy, ale opravdu systematické prohlubování nebo zvyšování kvalifikace. Například formou rekvalifikačního kurzu. Nyní má organizace nekvalifikované, ale loajální dělníky a může z nich mít díky osvícenosti ned...

Zobrazit

V pondělí 28. dubna 2014 od 13:00 h  se uskuteční valná hromada (dále jen VH) v sídle AOA ve Frýdku-Místku.Program VH:Zahájení VHOvěření usnášeníschopnosti VHZpráva o činnosti AOA v roce 2013Zpráva revizní komise o hospodaření AOA v roce 2013Zpráva o plánu činností na rok 2014Rozhodnutí VH o členských příspěvcích na rok 2014 a 2015Rozhodn...

Zobrazit

V rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, který AOA realizovala v letech 2012 - 2013, vznikla publikace snázvem Vzděláním pro lepší budoucnost, jejíž autorkou je Mgr. Hana Vývodová. Publikace je rozdělena do několika kapitol. Ú...

Zobrazit

Ke dni 30. říjnu 2013 Asociace odborníků v andragogice, o. s., úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem Stimulování poptávky po dalším individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0083, spolufinancovaného prostřednictvím OP VK z Evropského soc...

Zobrazit

V září jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili celkem 5 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. Jednou v Jihomoravském k...

Zobrazit

V srpnu jsme v Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili celkem 10 divadelních happeningů. Začali ...

Zobrazit

V září a říjnu máte poslední možnost navštívit ve vybraných hypermarketech, supermarketech a obchodních centrech náš mobilní informativní stánek, který provozujeme v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/...

Zobrazit

V červenci jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili v Zlínském a Jihomoravském kraji 4 divadelní happeningy na podporu dalšího vzdělává...

Zobrazit

Prázdniny jsou sice časem, kdy hlavně školáci nechtějí o ničem, co by mohlo zavánět vzděláváním, ani slyšet, ale náš projekt pokračuje. Divadelníky z Komorní scény 21, o. s., snažící se Vás přesvědčit o důležitosti vzdělání můžete potkat vždy v pátky odpoledne během července a srpna na náměstích těchto moravských měst: ...

Zobrazit

Také o prázdninách můžete ve vybraných hypermarketech, supermarketech a obchodních centrech v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji navštívit mobilní informativní stánek, který provozujeme v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého...

Zobrazit

V červnu jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili celkem 6 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. V Jihomoravském kraji jste...

Zobrazit

V souvislosti s dalším vzděláváním se velmi často setkáme s pojmy jako jsou lidské zdroje či lidský kapitál. Co se pod těmito slovními spojeními skrývá? Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v české republice (tzv. Bílá kniha, Praha 2001, s. 47) „lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačníc...

Zobrazit

V červnu pokračují divadelní happeningy realizované v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR na jižní Moravě a ve Zlínsk...

Zobrazit

Celkem dvacetkrát na různých místech Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje můžete v průběhu května navštívit náš mobilní informativní stánek, který provozujeme v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projekt...

Zobrazit

V květnu pokračují divadelní happeningy realizované v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR v Jihomoravském a Zlínském kra...

Zobrazit

Na začátku března jsme veškeré aktivity realizované v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR přesunuli do Jihomoravského a ...

Zobrazit

Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., v rámci realizace projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formu prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, reg. č. projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0083, financovaného prostřednictvím OP VK z  ESF a státního rozpočtu ČR připravuje publikaci zachycu...

Zobrazit

V rámci realizace projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnila Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., v loňském roce ve spolupráci s divadelníky z Komorní scény...

Zobrazit

Přestože původně plánované aktivity projektu (divadelní happeningy i provoz mobilního informativního stánku v obchodních centrech) v Moravskoslezském kraji již byly ukončeny, neznamená to, že v tomto kraji jsme s podporou dalšího vzdělávání skončili. Naopak. Na únor 2013 jsme naplánovali dalších 26 termínů provozu mobilního informtivního ...

Zobrazit

Hledáme spolehlivé studenty a studentky VŠ z Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje (bydliště či studium nejlépe v Olomouci, Přerově, Prostějově, Brně, Břeclavi, Zlíně a Valašském Meziříčí), kteří mají zájem podílet se na projektu zaměřeném na podporu dalšího vzdělávání.Koho hledáme? Hostesky/promotéry mající na starost provoz info...

Zobrazit

O tom, že má smysl se dále vzdělávat, jsme se v posledních 4 měsících snažili přesvědčit co nejvíce lidí z Moravskoslezského kraje. V rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozp...

Zobrazit

Listopad byl posledním měsícem v tomto roce, kdy jste ve vybraných městech Moravskoslezského kraje mohli potkat divadelníky a zúčastnit se happeningu na podporu dalšího vzdělávání realizovaného v rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého ob...

Zobrazit

V říjnu jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili v Moravskoslezském kraji celkem 8 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. Divadelník...

Zobrazit

V průběhu měsíce září jsme v rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnili v Moravskoslezském kraji celkem 6 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdě...

Zobrazit

V rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR vytvořila Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., ve spolupráci s POLAR TV Ostrava, s. r. o., sadu tří reklamních spotů...

Zobrazit

Nabízíte v rámci dalšího a celoživotního vzdělávání kurzy pro veřejnost? Realizujete projekt zaměřený na další vzdělávání? Poskytujete e-learningové kurzy? V rámci realizace projektu s názvem „Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana“ financovaného...

Zobrazit

„Dobře se uč, jednou se ti to bude hodit!“ Tuto větu v průběhu školní docházky slyšel z úst rodičů nejeden z nás. O tom, že vzdělání nekončí výučním listem, maturitou či vysokoškolským diplomem, se v současné době přesvědčuje stále více lidí, kteří chtějí uspět v konkurenčním prostředí na trhu práce. Podle statistik se v České rep...

Zobrazit

Na přelomu května a června 2012 (od 19. 5. 2012 do 2. 6. 2012) se skupina osmi lektorů měkkých dovedností zúčastnila pracovní stáže ve Velké Británii. Stáž se realizovala díky projektu, se kterým Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., uspěla v roce 2011 v rámci výzvy programu Leonardo da Vinci. Cílem projektu bylo seznámení s...

Zobrazit