Vzděláním pro lepší budoucnost - odborná publikace ke stažení

V rámci realizace projektu Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, který AOA realizovala v letech 2012 - 2013, vznikla publikace snázvem Vzděláním pro lepší budoucnost, jejíž autorkou je Mgr. Hana Vývodová. Publikace je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část pojednává o důležitosti vzdělání v životě jednotlivce a jeho vazbě na uplatnění ve společnosti, následuje objasnění pojmu lidský kapitál doprovázené úvahami, proč mladí lidé nedoceňují důležitost vzdělání. Další část je věnována problematice celoživotního učení a možnostem dalšího vzdělávání, pozornost je věnována národní soustavě kvalifikací i MBA studiu. Následuje kapitola věnovaná motivaci a bariérám ve vzdělávání. Další část zachycuje skutečné příběhy 6 lidí, kterým vzdělání změnilo život, přičemž jednotlivé příběhy jsou doplněny informacemi o možnostech večerního studia, studia v rámci tzv. univerzit třetího věku, problematice studia při zaměstnání apod. Následuje kapitola věnovaná internetu a práci s informacemi, poslední část pak zachycuje výstupy ankety týkající se dalšího vzdělávání.

Publikaci si v elektronické podobě můžete stáhnout zde:

http://www.aoacr.cz/cs/vzdelavani-pro-lepsi-budoucnost/ke-stazeni-1/