Typ členství

Členství není vázáno na kalendářní rok, a u členství pro právnické osoby ani na konkrétní jména ve společnosti. Pro vstup do klubu je zapotřebí vybrat si nejvhodnější typ členství:

Fyzické osoby (vázáno na jméno)

Expert
Hlasovací právo na zasedání valné hromady členů
Bezplatná účast na všech akcích klubu pro jednu osobu**
Členský příspěvek na 1 rok: 6.000 Kč (cena se skládá ze dvou částí: Členský příspěvek tvoří částku 1.200 Kč/rok a je osvobozen od DPH. Poplatek za služby tvoří zbytek částky: 4.800 Kč a bude k němu připočítáno platné DPH).

Právnické osoby (není vázáno na konkrétní jména)

Basic 
Hlasovací právo na zasedání valné hromady členů
Možnost zapojit zaměstnance do realizovaných projektů*
Bezplatná účast na všech akcích klubu pro jednu osobu**
Členský příspěvek na 1 rok: 9.000 Kč (cena se skládá ze dvou částí: Členský příspěvek tvoří částku 1.200 Kč/rok a je osvobozen od DPH. Poplatek za služby tvoří zbytek částky: 7.800 Kč a bude k němu připočítáno platné DPH).

Standard
Hlasovací právo na zasedání valné hromady členů
Možnost zapojit zaměstnance do realizovaných projektů*
Bezplatná účast na všech akcích klubu pro dvě  osoby**
Členský příspěvek na 1 rok: 12.000 Kč (cena se skládá ze dvou částí: Členský příspěvek tvoří částku 1.200 Kč/rok a je osvobozen od DPH. Poplatek za služby tvoří zbytek částky: 10.800 Kč a bude k němu připočítáno platné DPH).

Premium
Hlasovací právo na zasedání valné hromady členů
Možnost zapojit zaměstnance do realizovaných projektů*
Bezplatná účast na všech akcích klubu pro tři osoby**
Členský příspěvek na 1 rok: 15.000 Kč (cena se skládá ze dvou částí: Členský příspěvek tvoří částku 1.200 Kč/rok a je osvobozen od DPH. Poplatek za služby tvoří zbytek částky: 13.800 Kč a bude k němu připočítáno platné DPH).

*) počet osob omezen podmínkami projektu

**) minimum akcí za rok: 6 setkání (v každém kraji), 1 valná hromada; mimo to obvykle min. 1 akce typu seminář, konference, exkurze, pracovní snídaně apod.