ASOCIACE ODBORNÍKŮ V ANDRAGOGICE ČR, Z. S.

Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., byla založena v roce 2006 fanoušky andragogiky. V současné době je naše asociace nevládním, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, jehož posláním je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které se zabývají vzděláváním dospělých.

Více informací

O asociaci

Cílem činnosti asociace je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji vzdělávání dospělých, reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy AOA ČR.

ASOCIACE AOAČR v číslech

Členů asociace

Uskutečněných setkání a konferencí

Let činnosti asociace

Aktuality

Kontakty

Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.

Sídlo a korespondenční adresa:
Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
Sídlo organizační složky a korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E.
IČ: 27043266
DIČ: CZ27043266
AOA ČR byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR pod čj. VS/1-1/65274/06-2. Nyní je vedena pod zn.: L 17085 u Městského soudu v Praze.

Telefon: + 420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Statutární orgán - prezidentka asociace:
Statutární orgán - prezidentka asociace: Mgr. Kristýna Pochvalitová
E-mail: pochvalitova@newdimension.cz
Viceprezident asociace:
Mgr. Petr Otáhal, MBA, LL.M.
E-mail: petr@petrotahal.cz
Sekretariát asociace:
Simona Šutariková
E-mail: info@aoacr.cz
Účetní asociace:
Monika Ručková
E-mail: monika.ruckova@petrotahal.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

    Please prove you are human by selecting the tree.

    *
    » Zobrazit bližší informace o GDPR