Informace o asociaci

Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.

Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., byla založena v roce 2006 fanoušky andragogiky. V současné době je naše asociace nevládním, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, jehož posláním je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které se zabývají vzděláváním dospělých.

Cílem činnosti asociace je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji vzdělávání dospělých, reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy AOA ČR.

Asociace byla vybrána MŠMT ČR k realizaci projektu v operačním programu OPVK. Dále se asociace jako partner podílela na celé řadě národních i mezinárodních projektů směřujících k posílení celoživotního vzdělávání. Asociace je součástí evropských asociačních struktur EAEA se sídlem v Bruselu. V současné době aktivní členové asociace a samotná asociace pořádají neformální setkání andragogů, pracovní workshopy s výměnou best practices.

Asociace je autorizovanou osobou pro zkoušku v rámci systému NSK: „lektor dalšího vzdělávání“.