Projekty (ESF, Erasmus)

Digi pro Asociaci odborníků v andragogice ČR, z. s.

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Název programu:
Národní plán obnovy
Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008477
Doba realizace projektu: 1. 4. 2024 – 30. 9. 2025
Celková výše projektu: 3 094 308,- Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání členů Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s. (OSVČ a zaměstnanců) v oblasti digitálních dovedností (IT) v souladu s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.

Další profesní vzdělávání zaměstnanců členů AOA ČR

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Registrační číslo:
CZ.03.01.03/00/22_040/0002136
Celková výše projektu:
13 177 048,96 Kč
Realizace:
1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Stav: probíhá

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci jednotlivých členů Asociace odborníků v andragogice ČR.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

EKO + DIGI kompetence – inovativně a ještě lépe

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Registrační číslo: 2023-1-CZ01-K122- ADU-000139562
Částka: 26.700 EUR
Realizace: 1.6.2023 – 31.7.2024
Stav: probíhá
Informace o projektu: Shrnutí projektu 
Produkty ke stažení:

MOBILITA Rijeka:
Tisková zpráva: STÁŽ V CHORVATSKU
Stínování v Dante Rijeka – A few things about Dante; ADULT EDUCATION IN CROATIA; Digital competence in education; How we make education greener in DANTE 
EKO + DIGI kompetence inovativně a ještě lépe
Rijeka
Podcast Rijeka:


MOBILITA Varšava:

Program of a job- shadowing 6th – 8th December 2023
Tisková zpráva
Varšava 2023: https://www.magisto.com/video/OlBNKlATRiEpUgFpYw
My Digital Life online courses
SMALEI matrix 
Varsava_ERASMUS

MOBILITA Valencia:
Valencia
Valencie – prezentace
Tisková zpráva

MOBILITA Helsinky:
Helsinky – prezentace
Tisková zpráva

                 

Eco-Active for Planet

Příjemce: Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych
Registrační číslo: 2020-1-PL01-KA204-082246
Částka: 288.218 EUR
Realizace: 1.12.2020 – 28.02.2023
Stav: ukončen
Informace o projektu: ECO

Cílem projektu je prostřednictvím inovativních zásadních výstupů a vzdělávání podporovat ekologické chování ve společnosti. Změna postojů a hodnot na občanské úrovni může významně přispět k ochraně životního prostředí. Zásadní výstupy projektu jsou užitečným nástrojem nejen pro trenéry, kteří je mohou využít pro svou lektorskou praxi.

Produkty ke stažení:
IO1: Kompetence pro planetu
IO2: Kodex chování lektorů „Pro planetu“
IO3: ECO-AKTIVNĚ PRO PLANETU – Nástroje pro lektory
IO4: Jak být eko-aktivní – příručka pro školitele a aktivisty
IO5. How it works – https://ecoactiveforplanet.eu/#videos

Více informací o projektu najdete zde: https://ecoactiveforplanet.eu/

                                                                                  

Inovační nástroje rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem na podporu rovnosti mužů a žen

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA204-061180
Částka: 158.700 EUR
Realizace: 1.12.2019 – 30.06.2022
Stav: ukončen
Partnerské organizace: AIVD SR (Slovakia), EPATV (Portugal) and DAFNI KEK (Greece)


Produkty ke stažení:
O výstupech projektu
IO1: Videorozhovory s HR manažery – Jak sladit práci a rodinu ve firmách? 
IO2: E-learning Zavádění nástrojů pro slaďování práce a rodiny ve firmách
Přihlaste se na: moodle.aoacr.cz,  Certifikát – vzor
IO3: Manuál pro trenéry_trenérky CZ; Manuál pro tutory_tutorky CZ

 

Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA104-060263
Částka: 15.627 EUR
Realizace: 1.11.2019 – 31.8.2021
Stav: ukončen

Bildung+digital?!

Příjemce: HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.
Registrační číslo: 2019-1-DE02-KA204-006227
Částka: 186.175 EUR
Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
Stav: ukončen
https://bildungdigital.heurekanet.de/
Projektové výstupy – mezinárodní setkání:
1. setkání: Münster 01.-02.10.2019
2. setkání: Eupen 11.-12.02.2020
3. setkání: Video konference 20.-21.10.2020
4. setkání: Eisenstadt 07.-08.06.2021
5. setkání: Pécs 21.-22.09-2021
6. setkání: Video konference 07.-08.12.2021
7. setkání: Lodž 05.-06.04.2022
8. setkání: Bolzano 08-09.06.2022
9. setkání: Frýdek-Místek 30.-31.08.2022

Handreichung digitale Kompetenzen in der Basisbildung
Handbuch für Forum
Vienna_Manifesto_on_Digital_Humanism_DE

Education by the way

Příjemce: Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych
Registrační číslo: 2018-1-PL01-KA204-051193
Částka: 181.911 EUR
Realizace: 1.10.2018 – 31.01.2021
Stav: ukončen
Informace o projektu: https://edu-btw.eu/
Produkty ke stažení:
Education by the Way
Toolkit for Learning – AJ
Appendix_Summary of the pilots – AJ
Manuál pro trenéry

Posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Registrační číslo: 2018-1-CZ01-KA104-047335
Částka: 17.604 EUR
Realizace: 1.6.2018 – 31.07.2019
Stav: ukončen
Partnerská organizace: EAEA https://eaea.org/
Produkty ke stažení: Manifest pro vzdělávání dospělých ve 21. století

Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana

Příjemce: Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s.
Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0083
Částka: 2.225.376,16 Kč
Realizace: 2.7.2012 – 30.10.2013
Stav: ukončen