BEST PRACTICES MEZI ČLENY ASOCIACE

V sobotu 3. a v neděli 4. března 2018 probíhalo v krásném prostředí podkrkonošského resortu v obci Mladé Buky pracovní setkání členů naší asociace. V průběhu dvoudenního sympozia si členové vyměňovali best practices se specifickými cílovými skupinami, dále z mezinárodních stáží a programů. „Setkání bylo nabité novými informace a poznatky z vědecko-výzkumných úkolů. Je vidět, že andragogika rozhodně není mdlou disciplínou“, řekl Petr Otáhal, prezident asociace. Další setkání členů asociace je plánováno na jaro 2018 po vyhlášení výsledků programu Erasmus. Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka asociace.