Archiv rubriky: Aktuality


DAR VYŠŠÍMU HRÁDKU

Ve středu 22. ledna 2020 byla podepsána darovací smlouva s Vyšším Hrádkem, p. s. s. Dostanou od naší asociace finanční dar na částečné zajištění vzdělávacích a terapeutických aktivit klientů. Petr Otáhal.  

MEZINÁRODNÍ MEETING ERASMUS+

Nový projekt programu Erasmus+: „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“ odstartoval! První akcí byl kick off meeting konaný 8. ledna 2020 v Praze. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Na projektu s AOA ČR spolupracuje slovenská organizace AIVD SR, řecký partner DAFNI KEK a portugalská organizace EPATV. Všichni…
Číst více.

DIGITALIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – MOBILITA V HELSINKÁCH

Ve dnech 11. a 12. prosince 2019 se tři naši zástupci, jmenovitě Ing. Lucie Klásková, Mgr. Renata Schneebergerová a Dalibor Fanfara, zúčastnili workshopu na téma vzdělávání dospělých a digitalizace. Dvoudenní workshop se uskutečnil v Helsinkách. Hlavní program workshopu se zaměřil na čtyři hlavní otázky: 1. Jaké úkoly a problémy přináší digitalizace dospělým, komunitám a společnosti?…
Číst více.

PROVOZ KANCELÁŘE O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Budeme odpočívat. Zavíráme ve čtvrtek 19. prosince 2019 v 16:00 h. Budeme mít až do 5. ledna 2020 volno a naše kanceláře otevíráme na Tři krále v pondělí 6. ledna 2020 od 07:00 h. Máte-li cokoliv k řešení, fakturování, projednání atp., dodejte nám vše v dostatečném předstihu. Děkujeme!

MEETINGY K PROJEKTŮM ERASMUS+

Nejbližší meetingy k realizaci projektů Erasmus+ bude probíhat v pátek 20. prosince 2019 od 12:00 h v příjemném prostředí hotelu Imperial v Ostravě. Pouze pro zvané. Zájemci se mohou hlásit na na e-mail: sekretariat@petrotahal.cz. Petr Otáhal, prezident.

VALNÉ HROMADY AOAČR 2019, 2020

Letošní valná hromada bude probíhat v pondělí 25. listopadu 2019 v sídle naší organizační složky ve Frýdku-Místku a valná hromada 2020 bude probíhat ve středu 25. března 2020 v Ostravě (účast členů důležitá). Petr Otáhal, prezident.  

SCHŮZKA K MEZINÁRODNÍMU PROJEKTU ERASMUS+

V úterý 24. září 2019 se odpoledne v příjemném prostředí VŠB-TUO sešli členové AOAČR a další hosté, aby se seznámili s přípravou lektorského manuálu „best practices“ evropského týmu autorů v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, kde je AOAČR partnerem. Petr Otáhal, prezident.  

MEZINÁRODNÍ MEETING V HELSINKÁCH

Mezinárodní meeting, Helsinki, 17. září 2019. Zástupci finských, polských, italských, belgických a českých vzdělavatelů dospělých zastřešených v AOAČR se sešli k projednání budoucí participace na nových společných projektech Erasmus+. Úžasní lidé, skvělé místo k setkání. Petr Otáhal.  

SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACE

V pátek 31. srpna 2019 proběhlo v Praze setkání vybraných odborníků z řad naší asociace, kteří se budou v následujících dvou letech účastnit odborných zahraničních misí zaměřených na digitalizaci vzdělávání a zvyšování úrovně digitálních znalostí občanů. Do projektu jsou zapojeni také obchodní přátelé z Německa, Rakouska, Polska, Litvy, Maďarska a Belgie. Petr Otáhal, prezident.

FINÁLE PROJEKTU ERASMUS+

V rámci projektu Erasmus+ č. 2018-1-CZ01-KA104-047335 s názvem: „Posílení metodických edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“ vycestovali vybraní členové Asociace odborníků v andragogice ČR na čtyři evropské konference. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Na projekt navazuje od listopadu 2019 další projekt programu Erasmus+: „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“, jehož…
Číst více.

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+

Naše asociace získala grant na realizaci inovativního projektu: „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“, a to v rámci programu Erasmus+. Projekt startuje v prosinci 2019 a bude trvat dva roky. Je to velká příležitost pro zapojení členské základny a využití jejich dlouholetých zkušeností. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka asociace.

KONFERENCE V KODANI

Pod záštitou EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) probíhaly v Kodani ve dnech 26. a 27. června 2019 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EAEA & VÝROČNÍ KONFERENCE na téma  LIFE SKILLS AND PARTICIPATION. Naši asociaci na konferenci zastupovaly Dagmar Alžběta Ďurčová, Eva Šodková a Renata Urmaničová. Zazněly příspěvky z oblasti nového vývoje politiky v oblasti vzdělávání dospělých k…
Číst více.