Archiv rubriky: Aktuality


MEETINGY K PROJEKTŮM ERASMUS+

Nejbližší meetingy k realizaci projektů Erasmus+ bude probíhat v pátek 20. prosince 2019 od 12:00 h v příjemném prostředí hotelu Imperial v Ostravě. Pouze pro zvané. Zájemci se mohou hlásit na na e-mail: sekretariat@petrotahal.cz. Petr Otáhal, prezident.

VALNÉ HROMADY AOAČR 2019, 2020

Letošní valná hromada bude probíhat v pondělí 25. listopadu 2019 v sídle naší organizační složky ve Frýdku-Místku a valná hromada 2020 bude probíhat ve středu 25. března 2020 v Ostravě (účast členů důležitá). Petr Otáhal, prezident.  

SCHŮZKA K MEZINÁRODNÍMU PROJEKTU ERASMUS+

V úterý 24. září 2019 se odpoledne v příjemném prostředí VŠB-TUO sešli členové AOAČR a další hosté, aby se seznámili s přípravou lektorského manuálu „best practices“ evropského týmu autorů v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, kde je AOAČR partnerem. Petr Otáhal, prezident.  

MEZINÁRODNÍ MEETING V HELSINKÁCH

Mezinárodní meeting, Helsinki, 17. září 2019. Zástupci finských, polských, italských, belgických a českých vzdělavatelů dospělých zastřešených v AOAČR se sešli k projednání budoucí participace na nových společných projektech Erasmus+. Úžasní lidé, skvělé místo k setkání. Petr Otáhal.  

SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACE

V pátek 31. srpna 2019 proběhlo v Praze setkání vybraných odborníků z řad naší asociace, kteří se budou v následujících dvou letech účastnit odborných zahraničních misí zaměřených na digitalizaci vzdělávání a zvyšování úrovně digitálních znalostí občanů. Do projektu jsou zapojeni také obchodní přátelé z Německa, Rakouska, Polska, Litvy, Maďarska a Belgie. Petr Otáhal, prezident.

FINÁLE PROJEKTU ERASMUS+

V rámci projektu Erasmus+ č. 2018-1-CZ01-KA104-047335 s názvem: „Posílení metodických edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“ vycestovali vybraní členové Asociace odborníků v andragogice ČR na čtyři evropské konference. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Na projekt navazuje od listopadu 2019 další projekt programu Erasmus+: „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“, jehož…
Číst více.

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+

Naše asociace získala grant na realizaci inovativního projektu: „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“, a to v rámci programu Erasmus+. Projekt startuje v prosinci 2019 a bude trvat dva roky. Je to velká příležitost pro zapojení členské základny a využití jejich dlouholetých zkušeností. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka asociace.

KONFERENCE V KODANI

Pod záštitou EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) probíhaly v Kodani ve dnech 26. a 27. června 2019 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EAEA & VÝROČNÍ KONFERENCE na téma  LIFE SKILLS AND PARTICIPATION. Naši asociaci na konferenci zastupovaly Dagmar Alžběta Ďurčová, Eva Šodková a Renata Urmaničová. Zazněly příspěvky z oblasti nového vývoje politiky v oblasti vzdělávání dospělých k…
Číst více.

MEETING PROJEKTU ERASMUS+ EDUCATION BY THE WAY

Druhý mezinárodní meeting projektu Erasmus+ Education by the way se konal minulý týden v Praze (4. a 5. července 2019). Účastníci z Polska, Finska, Itálie a zástupci AOAČR hodnotili lektorské tréninky, které proběhly v Římě a ve Varšavě. Dalším krokem projektu bude připravit Manuál pro trenéry, který bude obsahovat vybrané vzdělávací metody, které byly prezentovány…
Číst více.

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+

Získali jsme grant s názvem „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“ v rámci programu Erasmus+. Projekt startuje v listopadu 2019. Vybraní členové naší asociace mohou vycestovat na odborné konference do Finska, na Slovensko, do Belgie a Irska. Lenka Prokopová, autorka projektu.

MEZINÁRODNÍ KONGRES V ŘÍMĚ

Od 10. do 12. května 2019 probíhala International Conference on Advanced Research in Teaching and Education v Římě. AOAČR tak měla další možnost rozvíjet andragogické kompetence svých členů v rámci projektu „Strengthening of methodical and educational competences of European scope at andragogists“ programu Erasmus+. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Zajímavé postřehy…
Číst více.

INNOVATING WORK-LIFE BALANCE

V rámci programu Erasmus+ jsme podali projekt s názvem „Innovating work-life balance tools to promote equality of women and men“, jehož cílem je vytvořit e-learning zaměřený na nástroje slaďování práce a rodiny. Zkušenosti si budeme vzájemně předávat s partnery ze Slovenska, Řecka a Bulharska. Lenka Prokopová, viceprezidentka AOAČR.