Archiv rubriky: Aktuality


FINÁLE PROJEKTU ERASMUS+

V rámci projektu Erasmus+ č. 2018-1-CZ01-KA104-047335 s názvem: „Posílení metodických edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“ vycestovali vybraní členové Asociace odborníků v andragogice ČR na čtyři evropské konference. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Na projekt navazuje od listopadu 2019 další projekt programu Erasmus+: „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“, jehož…
Číst více.

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+

Naše asociace získala grant na realizaci inovativního projektu: „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“, a to v rámci programu Erasmus+. Projekt startuje v prosinci 2019 a bude trvat dva roky. Je to velká příležitost pro zapojení členské základny a využití jejich dlouholetých zkušeností. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka asociace.

KONFERENCE V KODANI

Pod záštitou EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) probíhaly v Kodani ve dnech 26. a 27. června 2019 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EAEA & VÝROČNÍ KONFERENCE na téma  LIFE SKILLS AND PARTICIPATION. Naši asociaci na konferenci zastupovaly Dagmar Alžběta Ďurčová, Eva Šodková a Renata Urmaničová. Zazněly příspěvky z oblasti nového vývoje politiky v oblasti vzdělávání dospělých k…
Číst více.

MEETING PROJEKTU ERASMUS+ EDUCATION BY THE WAY

Druhý mezinárodní meeting projektu Erasmus+ Education by the way se konal minulý týden v Praze (4. a 5. července 2019). Účastníci z Polska, Finska, Itálie a zástupci AOAČR hodnotili lektorské tréninky, které proběhly v Římě a ve Varšavě. Dalším krokem projektu bude připravit Manuál pro trenéry, který bude obsahovat vybrané vzdělávací metody, které byly prezentovány…
Číst více.

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+

Získali jsme grant s názvem „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“ v rámci programu Erasmus+. Projekt startuje v listopadu 2019. Vybraní členové naší asociace mohou vycestovat na odborné konference do Finska, na Slovensko, do Belgie a Irska. Lenka Prokopová, autorka projektu.

MEZINÁRODNÍ KONGRES V ŘÍMĚ

Od 10. do 12. května 2019 probíhala International Conference on Advanced Research in Teaching and Education v Římě. AOAČR tak měla další možnost rozvíjet andragogické kompetence svých členů v rámci projektu „Strengthening of methodical and educational competences of European scope at andragogists“ programu Erasmus+. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Zajímavé postřehy…
Číst více.

INNOVATING WORK-LIFE BALANCE

V rámci programu Erasmus+ jsme podali projekt s názvem „Innovating work-life balance tools to promote equality of women and men“, jehož cílem je vytvořit e-learning zaměřený na nástroje slaďování práce a rodiny. Zkušenosti si budeme vzájemně předávat s partnery ze Slovenska, Řecka a Bulharska. Lenka Prokopová, viceprezidentka AOAČR.

PREZIDENTSKÁ TELEKONFERENCE

V úterý od 18:00 h do 19:30 h proběhla důležitá telekonference mezi Plzní a Frýdkem-Místkem mezi prezidentkou AIVD Janou Brabcovou a prezidentem AOAČR Petrem Otáhalem. O čem? O roli státní správy v dalším profesním vzdělávání a o budoucnosti odborného vzdělávání. Společně chceme mít vzdělanější a lepší Česko.

PROJEKTY ERASMUS

S našimi partnery a kolegy z Řecka, Portugalska a Slovenska právě finišujeme nový evropský projekt Erasmus+ v rámci KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Těšíme se na jeho plánovanou realizaci v letech 2020 a 2021. Petr Otáhal, prezident.

ČERVNOVÁ KONFERENCE V KODANI

Na významnou červnovou evropskou konferenci EAEA v Kodani (Dánsko) byli nominování Lenka Prokopová (vedoucí delegace), Zdeňka Veselá a Dagmar Alžběta Ďurčová. Tyto členky AOAČR budou na kongresu reprezentovat postoje českých andragogů a čerpat best practices pro aplikaci v ČR. Petr Otáhal, prezident.  

JEDNÁNÍ O ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A O VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V DLOUHODOBÉM HORIZONTU

V Hospodářské komoře České republiky proběhlo další jednání našeho prezidenta AOAČR Petra Otáhala s Evou Heroldovou, vedoucí vzdělávání HKČR.  Jednalo se o odborném vzdělávání a o vzdělávání dospělých v dlouhodobém horizontu.  

NOVÝ PROJEKT NA ZVYŠOVÁNÍ LEKTORSKÝCH KOMPETENCÍ

Současné projekty zaměřené na prohlubování metodických a edukačních kompetencí andragogů vnímají naši členové jako velmi přínosné. Protože chceme zůstat i nadále v kontaktu s evropskými strategiemi ve vzdělávání dospělých – podali jsme další projekt. Cílem je nadále rozvíjet odbornost našich členů prostřednictvím konferencí, konkrétně na téma demokracie a aktivní občanství. Lenka Prokopová, viceprezidentka AOAČR.