Archiv rubriky: Aktuality


DIGITÁLNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACE

Na pozvání Petra Otáhala, prezidenta asociace se v pondělí 14. září 2020 sešli její členové na digitálním zasedání. Řešila se podpora státu ve vzdělávání dospělých, realizace mezinárodních projektů asociace a formát plánovaných akcí ohrožených koronavirovou krizí.  

PODPORA Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V současné době, kdy je obecně neziskový sektor a sektor vzdělávání dospělých v krizi, která brzy přejde do hluboké krize, by bylo velmi žádoucí najít doplňující zdroje na financování zbývajících úspěšných projektů Erasmus+, které skončily v zásobnících, což je i cílem komunikace Petra Otáhala, prezidenta asociace, se schopnými poslanci Evropského parlamentu.  

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ EDUCATION BY THE WAY – ERASMUS+

V pondělí 7. září 2020 proběhlo virtuální mezinárodní projektové setkání projektu Education by the Way. Partneři jednali o finalizaci projektu a diseminačních akcích, která v České republice proběhne 3. prosince 2020 v Ostravě. Na závěrečném workshopu budou prezentovány výstupy projektu a na vlastní kůži si vyzkoušíte moderní vyučovací metody pro vzdělávání lidí s nízkými kompetencemi. Na akci srdečně zveme…
Číst více.

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE PROJEKTU WLB

V rámci projektu Erasmus+ „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“ byl dokončen první zásadní výstup, a to rozhovory s představiteli firem, které úspěšně aplikují nástroje slaďování práce a rodiny do praxe. Videa najdete na webu aoacr.cz a facebooku. Realizační tým připravuje druhý zásadní výstup, a to e-learningové vzdělávání pro HR manažery, jak nastavit a používat…
Číst více.

MEZINÁRODNÍ ANALYTICKÁ ČINNOST

Mezi členy AOAČR došlo ke společnému výběru pana Mgr. Radima Blažka, člena asociace, který bude mít na starosti mezinárodní analytickou činnost ve vzdělávání dospělých potřebnou pro získávání informací a podnětů určených ke zlepšování naší vzdělávací práce v Česku. Zejména se bude jednat o komunikaci s EK a EAEA. Petr Otáhal, prezident.

DVA DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Milí členové, předkládám Vám dva důležité termíny pro II. pololetí. První termín: Pátek 16. října 2020, Frýdek-Místek – Valná hromada asociace. Místo konání: sídlo vzdělávací společnosti New Dimension. Účast je důležitá, ale není naléhavá. Kromě záležitostí asociace, lektorů a lektorek v Česku budeme řešit výstupy z projektů Erasmus a zároveň proběhne krátké seznámení s programy Erasmus…
Číst více.

ZASEDÁNÍ REVIZNÍ KOMISE

V pondělí 15. června 2020 zasedala ve Frýdku-Místku revizní komise naší asociace, aby jménem členské základny provedla kontrolu hospodaření za rok 2019. Komise neshledala žádnou závadu v hospodaření. Zpráva o výsledku zasedání revizní komise bude přednesena na valné hromadě asociace plánované na 16. října 2020 ve Frýdku-Místku. Ing. Renata Urmaničová, předsedkyně revizní komise.

TERMÍN VALNÉ HROMADY

Náhradní termín valné hromady naší asociace za zrušený březnový termín byl stanoven na pátek 16. října 2020 v dopoledních hodinách ve Frýdku-Místku. Místo a přesný čas budou upřesněny. Petr Otáhal, prezident.  

REALIZACE PROJEKTU WORK-LIFE BALANCE

V rámci projektu Erasmus+ Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women český tým připravil už tři videorozhovory s HR managery o jejich best practise v oblasti work-life balance. Své zkušenosti sdíleli personalisté z firmy Meopta, Residomo a Adampol Czech. V současné době na finální verzi videorozhovorů pracuje slovenská partnerská organizace AIVD…
Číst více.

DIGITÁLNÍ VIDEO MEETING

V pondělí 18. května 2020 probíhal digitální video meeting klíčových hráčů ve vzdělávání dospělých. Cílem jednání byla výměna informací o dopadech vládních opatření na vzdělávací instituce, zákazníky a účastníky vzdělávání a dále plán činností po skončení opatření. Ve druhé části se vyměňovaly informace k realizovaným projektům Erasmus v asociaci. Petr Otáhal

ERASMUS DAYS 15. AŽ 17. ŘÍJNA 2020

Byli jsme vyzváni Domem zahraniční spolupráce (dotace Erasmus) k účasti na letošním ročníku celoevropské akce Erasmus Days, která se v celé Evropě uskuteční ve dnech 15. až 17. října 2020. V roce 2019 se v rámci Erasmus Days uskutečnilo téměř 4.000 akcí v 53 zemích. Česká republika patřila se 135 registrovanými akcemi k nejaktivnějším. Podrobnosti…
Číst více.

PROJEKT BILDUNG+DIGITAL?!

Pandemie koronaviru zasáhla i do projektu Bildung+digital?!. Projekt je zaměřen na dnes aktuální téma digitalizace v různých odvětvích lidské činnosti, zejména vzdělávání. Plánované nadnárodní setkání v únoru 2020 ještě proběhlo, nyní se připravujeme na další setkání, které mělo proběhnout v červnu v Rakousku. Vzhledem k aktuální situaci s COVID 19 je termín setkání posunut na…
Číst více.