DISEMINAČNÍ AKCE K PROJEKTU ECO-ACTIVE FOR PLANET

Závěrečná konference k projektu Erasmus+ Eco-Active for Planet se uskutečnila 15.12.2022 ve Frýdku-Místku. Akce se účastnili lektoři, firemní školitelé a odborníci v andragogice, kteří si rozšířili své znalosti o nové metody a přístupy ve vzdělávání dospělých, a posílili tak své ekologické kompetence. Lenka Prokopová účastníky seznámila s výstupy projektu: 1) Toolkit – soubor nástrojů a metod, jak být zodpovědnější vůči planetě, 2) Manuál pro trenéry, který komplexně shrnuje užitečné metody, jak mohou lektoři posílit ve školeních a kurzech odpovědnost vůči životnímu prostředí, 3) Soubor videí, která prezentují zkušenosti lektorů s metodami vytvořenými projektovým týmem. Kateřina Krausová předala kolegům dobrou praxi, jak tyto vzdělávací metody lze ve vzdělávání využít. Závěrečná diskuse byla přínosem nejen pro projektový tým, ale také impulsem pro účastníky vyzkoušet si tento formát vzdělávání na vlastní kůži. Mezinárodní projekt končí na konci února 2023, v této poslední fázi projektu nás čeká závěrečná evaluace. Mgr. Lenka Prokopová