WORK-LIFE BALANCE MÁ ODZVONĚNO

Naší neklidnou společností (občanskou, obchodní, evropskou – dosaďte ad libitum) je téma Work-life balance vnímáno pozitivně, zejména u mladších generací. I my jsme v rámci přispění k celospolečenské diskuzi, k hledání vhodných cest realizace a poučení od zkušenějších přispěli realizací shrnující HR konference, která probíhala ve čtvrtek 26. května 2022 v hotelu Courtyard by Marriott v Brně. Koncept konference byl dán projektem Erasmus+ o Work-life balance, kde hlavním nositelem myšlenek je trio Lenka Prokopová, Táňa Strojná a Kateřina Krausová, která daly rámec i čtvrtečnímu setkání v Brně. Se zajímavým příspěvkem vystoupila i Ilona Johnová Koukalová z MPSV o podpoře státu a Evropské Unie v rámci diverzity. Prezentace nápadů doplnil Denny Šturm o home-office a Daniela Nyklová s konkrétními daty o aktuálních sociálních benefitech, mezi něž právě Work-life balance také patří. A byla tombola na závěr konference? Byla 🙂