PROJEKT ERASMUS+ EKO+DIGI KOMPETENCE

V rámci projektu Erasmus+ EKO + DIGI kompetence – inovativně a ještě lépe jsem s dalšími 3 kolegy z AOA ČR, z.s. na začátku září navštívila první hostitelskou organizaci tohoto projektu, a to  Ustanova dle odraslih Dante, kde jsme absolvovali pětidenní stáž, při které jsme se seznámili s celou řadou aspektů vzdělávání dospělých v Chorvatsku. Více o hostitelské organizaci zde: https://www.aoacr.cz/wp-content/uploads/A-few-things-about-Dante.pdf

 

Nyní se s Vámi chceme podělit o řadu získaných poznatků a tipů.

Aktuálním tématem současnosti je reskilling a upskilling, s chorvatskými partnery jsme hledali odpovědi na otázky, jak je to s rekvalifikacemi a vůbec se vzděláváním dospělých aktuálně u nich. Hlavními tématy jsou Digitální a zelené dovednosti. Financování je přes státní i evropské zdroje (Voucher systém, ministerstvo práce, penzijní systém a rodinná a sociální politiky, spolufinancovaní VD programy pro zaměstnané a nezaměstnané).

Velký důraz je kladen na kvalitu ve VD (nový zákon o VD v 2021 a nařízení, směrnice pro interní a externí hodnocení výsledků učení a uznání nabytých dovedností a znalostí.

https://www.aoacr.cz/wp-content/uploads/ADULT-EDUCATION-IN-CROATIA.pdf

Velký čas jsme věnovali sdílení zkušeností s využíváním online a digi platforem, které při výuce jejich lektoři používají. Pár tipů:

  • pro interaktivitu a zapojení účastníků učení využívají QR kódy, generovat je lze v qr-code-generator.commultimediaqrcode.com, Canva Google Chrome
  • pro testy, otázky při výuce je skvělý QUIZIZZ nebo Kahoot
  • pro interaktivní prezentace Mentimeter nebo Nearpod
  • nástroje pro tvorbu prezentací Canva nebo Google slides
  • pro průzkumy Slido, Rally
  • nástroje pro tvorbu kvízů: Quizizz a Quizlet, flippity.net nebo Leraning Apps.org
  • pro management třídy Google Classroom a Edmodo
  • pro práci s rozšířenou realitou HALO AR a Plickers

https://www.aoacr.cz/wp-content/uploads/Digital-competence-in-education.pdf

Hostitelská organizace DANTE je nyní zapojena ve 4 projektech s EKO tématy. Jejich výstupy jsou volně k dispozici. Zaujal nás především projekt https://ice-cap.eu/, zaměřený na komplexní rodinný vzdělávací program podporující ideály a cíle cirkulární ekonomiky. Výstupy jsou komiksy, vzdělávací hra, WebQuesty pro studenty, programy pro rodiče, programy pro vzdělavatele ve VD a online interaktivní výukový portál.

Druhým zajímavým projektem je https://familyfootprints.eu/, připravující model rodinného učení pro snížení uhlíkové a digitální stopy. V rámci projektu jsou připraveny 2 moduly pro komunitní vzdělavatele a vzdělavatele dospělých.

Dalším zajímavým projektem je  https://c4cc.eu/, využívající spojení znalostí seniorů a digitálních domorodců za účelem řešení změny klimatu prostřednictvím interaktivního kalendáře představuje nový způsob, jak přinést vzdělávání o změně klimatu do veřejné sféry.

Čtvrtý projekt KAUZ – Klima, Arbeit & Zukunft poskytuje potřebné znalosti a nástroje pro občanskou angažovanost. Zabývá se vzděláváním dospělých s ohledem na klimatickou krizi a její sociální a ekologická krize a jejími důsledky „císařský způsob života“. Výsledky projektu jsou 4 koncepty dílen představující pojmy jako imperiální a solidární životní styl, diskuse o globálních hodnotových řetězcích, série podcastů – rozhovory s lidmi, kteří již ve svém každodenním životě žijí solidární alternativou život a série diskusí s odborníky o tématech, jako je udržitelný rozvoj, možnosti ekologického a spravedlivého výroba a spotřeba atd., videoklipy vysvětlují důležité pojmy a kontexty a nabízejí podnětné rozhovory, diskuse a rozhovory s předními odborníky a mikrolearningy  (série stručných sdělení pro sociálních média, jako je krátký komiks, obrázky a memy, které lze sledovat během minuty a schopné vytvářet ahamomenty).

Věříme, že jsme Vás trochu inspirovali a že získané informace poslouží i ve vašich organizacích k rozvoji VD.