Ve dnech 7.- 8.3. 2024 jsme se zúčastnili již sedmnáctého ročníku mezinárodní konference Vzdělávání a inovativní pedagogika s tématem: Lidé, vzdělávání a technologie pro udržitelnou budoucnost, kterou pořádala valencijská Polytechnická univerzita. Za Českou republiku se konference zúčastnily členky Asociace odborníků v andragogice ČR Eva Švejdarová, Táňa Strojná, Jana Nahodilová a Renata Schneebergerová. Nosným tématem konference byla umělá inteligence a její využití ve vzdělávání vč. nutnosti etických zásad při vývoji a implementaci AI, aby byly zajištěny její pozitivní dopady a minimalizovány ty negativní. Zaměřila se na otázku dopadů AI na strukturu pracovního trhu v budoucnu – ztrátu pracovních míst v některých sektorech, zatímco v jiných může podnítit tvorbu nových pozic. Adaptace na tyto změny vyžaduje přehodnocení vzdělávacích systémů a přípravu pracovní síly na práci s novými technologiemi. Andragogové by tak měli podporovat celoživotní učení, aby umožnili dospělým neustále prohlubovat své dovednosti a znalosti, zvláště v oblastech ovlivněných umělou inteligencí. Významným bodem konference byla také diskuze o udržitelnosti v sociální oblasti, přičemž zvláštní pozornost byla věnována situaci v Africe, Asii a Jižní Americe. Uznání bylo vyjádřeno osvěžujícím pedagogickým přístupům, jako je ekopedagogika a osvobozující pedagogiky, které jsou úspěšně aplikovány v komunitních centrech. Neméně zajímavým tématem bylo jazykové vzdělávání a to, jakým trendem se může ubírat za využití výukových aplikací (např. Duolingo, DeepL). Novinkou pro nás byla Platforma Scholar, přes kterou jsme se všichni registrovali a dostávali aktuální informace o konferenci, sledovali časový harmonogram konferenčních dní, shrnutí základního účelů daných bloků, prezentací. Sloužila také ke sdílení názorů a komentářů k jednotlivým blokům. Účast na této konferenci nám přinesla nejen nové poznatky a pohledy na vztah mezi umělou inteligencí a udržitelností, ale také inspiraci k aplikaci získaných principů v andragogické praxi v České republice. Diskuze o etice, sociální udržitelnosti a významu práce v éře umělé inteligence mohou vést k inovativním přístupům ve vzdělávání dospělých, které reflektují tyto globální trendy a výzvy. Daniela Nyklová, manažerka českého projektového týmu