ČERVNOVÁ KONFERENCE V KODANI

Na významnou červnovou evropskou konferenci EAEA v Kodani (Dánsko) byli nominování Lenka Prokopová (vedoucí delegace), Zdeňka Veselá a Dagmar Alžběta Ďurčová. Tyto členky AOAČR budou na kongresu reprezentovat postoje českých andragogů a čerpat best practices pro aplikaci v ČR. Petr Otáhal, prezident.