DAR VYŠŠÍMU HRÁDKU

Ve středu 22. ledna 2020 byla podepsána darovací smlouva s Vyšším Hrádkem, p. s. s. Dostanou od naší asociace finanční dar na částečné zajištění vzdělávacích a terapeutických aktivit klientů. Petr Otáhal.