KONGRES V BRUSELU

Ve dnech 16. a 17. října 2018 pořádala EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) v rámci projektu Erasmus+ v Bruselu dvě konference s názvem „Transforming lives, society and adult education through Life Skills“ a „Transforming lives, society and adult  education through outreach, empowerment and diversity.“  Za Asociaci odborníků v andragogice byly pro účast na konferenci vybrané členky Zdeňka Veselá, Renata Urmaničová a Vladimíra Roldánová. Cílem konferencí bylo prezentovat poznatky a přínosy obou projektů, shrnout souvislosti vzdělávání dospělých prostřednictvím životních dovedností s proměnou života jednotlivců i celé společnosti a  poukázat na vliv vzdělávání v životních dovednostech přesahující jednotlivce a akceptující diverzitu. V průběhu obou dnů zazněly v rámci workshopů i panelových diskusí jednotlivé zkušenosti partnerů projektů z Rakouska, Velké Británie, Německa, Estonska, Srbska a Švédska.  Příspěvky vystupujících i připomínky dalších účastníků se zaměřily na roli vzdělávání dospělých ve zlepšování sociální soudržnosti a života lidí žijících v EU a rozebíraly role různých typů vzdělavatelů, lektorů a žáků v různých regionálních podmínkách a potřebách. Účastnice konferencí budou prezentovat své poznatky na listopadovém setkání členů Asociace odborníků v Andragogice.