NAUČNÉ ZAHRANIČNÍ CESTY NAŠICH ČLENŮ

Usilujeme o rozvoj našich členů. Na posílení demokratických kompetencí cílil projekt Erasmus+: „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých.“ Čtyři tříčlenné skupiny z řad členů AOA ČR měly možnost získávat informace na evropských konferencích, které pořádala organizace EAEA. Účastníci si vyzkoušeli prakticky vybrané metody a nástroje „na vlastní kůži“ a inspirovali se zahraničními zkušenostmi, jak posilovat aktivní občanství a kritické myšlení:

✔ Španělsko: využití krátkého a názorného videa, které osloví diváka beze slov,

✔ Dánsko: prvky severského vzdělávání a storytelling,

✔ Bělorusko: inspirace online kurzů s různým zaměřením,

✔ Německo: zavádění holistického přístupu.

22 měsíců projektu přineslo konkrétní výstupy a dobrou praxi, kterou naše asociace sdílí s dalšími vzdělavateli a organizacemi na workshopech, ať už prezenční podobě nebo online. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu a viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.