Ve dnech 17. a 18. ledna 2019 proběhl v Krakově kick off meeting k projektu: „Education by the way“ programu Erasmus+. Účastníky byli kolegové z Polska (STOP), autor projektu a organizátor setkání, zástupci z Finska (KVS), Belgie (EAEA), z Itálie (Replay) a České republiky (naše asociace). Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Diskutovali jsme o cílech, hlavních aktivitách, vhodných nástrojích a interaktivních metodách ve vzdělávání dospělých, které budou obsahem tréninků. Ty proběhnou v květnu ve Varšavě, v červnu v Římě a v září v Helsinkách. Zkušenosti z mezinárodních tréninků můžete získat i Vy – členové naší asociace, kteří chcete s našimi partnery sdílet Vaše know how s výukou, poznat hlavní evropská města, reprezentovat lektorský tým AOA ČR v zahraničí a získat nové kontakty. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu a viceprezidentka AOA ČR.