AOA ČR ZAHÁJILA PRÁCI NA NOVÉM MEZINÁRODNÍM PROJEKTU

Asociace odborníků v andragogice ČR pokračuje v zahraničních aktivitách programu Erasmus+ jako partnerská organizace projektu „Education by the way“ (2018-1-PL01-KA204-051193). Na projektu se podílí také organizace z Polska, Finska, Belgie a Itálie. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Cílem je vytvořit nové metody a formy mimoškolního vzdělávání dospělých. Projekt je zaměřen především na potřeby lidí s nízkou kvalifikací. V rámci projektu bude vytvořen soubor mikrolearningových aktivit, kdy v omezeném čase budou znalosti a dovednosti zpřístupněny prostřednictvím různých nástrojů. Vzniklý soubor inovativních metod bude v rámci projektu testován a šířen mezi vzdělavatele i cílovou skupinou. Na projektu budeme pracovat do podzimu 2020.
Lenka Prokopová, viceprezidentka AOA ČR.