Členství v EAEA

Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., se letos v červnu stala členem Evropské asociace pro vzdělávání dospělých (European Association for the Education of Adults, EAEA). EAEA je evropská nevládní organizace založena v roce 1653 zaměřená na podrporu dalšího vzdělávání dospělých. Má 116 členů ze 43 zemí. Jejím cílem je propojit a zastupovatevropské nevládní organizace, které se se přímo podílejí na vzdělávání dospělých.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.eaea.org/.