DEMOKRATICKÉ KOMPETENCE JAKO NÁSTROJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Mobilita v rámci projektu Erasmus+ spočívala v účasti na akci pořádané Evropskou asociací pro vzdělávání dospělých (EAEA). Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci se akce konala virtuálně, v online prostoru, prezenční účast tedy nebyla možná. První den byl věnován valnému shromáždění členů asociace, kdy se schvalovaly nové regulativy a také se hlasovalo o akceptaci nových zájemců o členství ze zemí jako je Makedonie nebo Kosovo. Členové volili nového předsedu i nové zástupce vedení organizace. Druhý den byl zaměřen na závěrečnou konferenci projektu FutureLabAE, kde vystoupili zajímaví lektoři s odbornými příspěvky, které se týkaly posilování demokratických principů v oblasti vzdělávání dospělých a celoživotního učení. V tomto směru byla zvlášť přínosná přednáška Dr Fergala Finnegana, která se týkala posilování demokratických hodnot a podpory rovného přístupu ke vzdělávání, odstraňování nerovnosti a sociální nespravedlnosti v přístupu ke vzdělání. V rámci konference byly využity online nástroje pro hodnocení a zpětnou vazbu, jako je Kahoot nebo Mentimeter, které doporučuji pro tyto účely používat i v našem prostředí u příležitosti obdobných akcí. Jedná se o jednoduché, praktické a zároveň user-friendly aplikace, které umožňují zapojit účastníky do dění, aktivizovat je, přimět k zamyšlení a také od nich získat strukturovanou zpětnou vazbu. Tyto nástroje lze využít jak v online prostředí, tak i na akcích konaných prezenčně. S organizací i technickým zabezpečením akce jsem byla spokojena, časový harmonogram i program konference probíhal podle stanoveného plánu a naplnil očekávání českých účastníků. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Mgr. Šárka Hermanová, Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu a viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.