DIGITÁLNÍ VIDEO MEETING

V pondělí 18. května 2020 probíhal digitální video meeting klíčových hráčů ve vzdělávání dospělých. Cílem jednání byla výměna informací o dopadech vládních opatření na vzdělávací instituce, zákazníky a účastníky vzdělávání a dále plán činností po skončení opatření. Ve druhé části se vyměňovaly informace k realizovaným projektům Erasmus v asociaci. Petr Otáhal