EPALE

EPALE je elektronická platforma, která slouží odborníkům na vzdělávání dospělých. Najdou na ní nejnovější zprávy a dokumenty ze svého oboru, ale mohou také předat své zku­šenosti kolegům prostřednictvím příspěvků, blogů či diskuzí. EPALE je přístupná ve všech jazycích Evropské unie, a tak umožňuje sledovat aktuální trendy ze všech zemí Unie. Odborníkům otevírá cestu nejen k mezinárodní výměně zkušeností, ale umožňuje rovněž najít si partnera pro projekt ze stále se rozšiřující nabídky organizací. Užitečnou pomůckou je také kalen­dář odborných akcí, kde uživatelé naleznou aktuální semináře a konference, které se konají jak v České republice, tak i v ostatních zemích Evropy. Platformu EPALE najdete na webových stránkách ec.europa.eu/epale. Projekt EPALE je realizován za finanční podpory Evropské komise a MŠMT ČR. Příjemcem grantu Epale National Support Services (NSS) je Dům zahraniční spolupráce.