ERASMUS PROJEKT AOAČR BILDUNG + DIGITAL?

Z důvodu pandemie byla další plánovaná setkání odloženy na později. Vzhledem k nemožnosti osobního jednání bylo vedoucím partnerem z Německa zřízeno virtuální fórum, ve kterém si navzájem poskytujeme nápady, tipy a materiály, vedeme diskuse a dokumentujeme průběh projektu a které tak nahrazuje osobní setkání zcela v duchu projektu digitálním vzděláváním. Další nadnárodní setkání plánujeme v digitálních podobách na podzim 2020. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu.