ERASMUS+ PROJEKT VE FINÁLE

Mezinárodní projekt Erasmus+: „Education by the Way“ končí na konci ledna 2021. V posledních dvou měsících jsme úspěšně šířili výstupy projektu na online workshopech i prezenčních diseminačních akcích, které proběhly v prosinci v Ostravě. Z workshopů je zřejmé, že o nové metody a nástroje pro lektory ve vzdělávání dospělých je mezi firmami a organizacemi zájem. Účastníci měli možnost diskutovat o přínosu těchto konkrétních nástrojů v praxi. Užitečný manuál, kde najdete popis jednotlivých vzdělávacích metod, najdete také na našem webu https://www.aoacr.cz/projekty/. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu a viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR