ERASMUS+ PROJEKT WORK-LIFE-BALANCE

Projekt programu Erasmus+ má za sebou úspěšný první rok realizace. V prosinci odevzdáváme průběžnou monitorovací zprávu projektu a pokračujeme na přípravě dalších zásadních výstupů: e-learningu se zaměřením na implementaci nástrojů work-life-balance do firemní praxe pro HR manažery, vedoucí pracovníky a vzdělavatele, který bude přístupný na platformě moodle.aoacr.cz a manuálu pro trenéry a tutory tohoto vzdělávacího programu. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.