FINÁLE PROJEKTU ERASMUS+

V rámci projektu Erasmus+ č. 2018-1-CZ01-KA104-047335 s názvem: „Posílení metodických edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“ vycestovali vybraní členové Asociace odborníků v andragogice ČR na čtyři evropské konference. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Na projekt navazuje od listopadu 2019 další projekt programu Erasmus+: „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“, jehož cílem je prostřednictvím vzdělávání dospělých posílit demokracii a aktivní občanství. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka asociace.