INFORMAČNÍ SCHŮZKA K MOBILITĚ

Informační schůzka k mobilitě General Assembly and Annual Conference (Tallinn, Estonia) v rámci realizace projektu: Posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů, se pro členy české delegace, kteří byli vybráni na tuto cestu, uskuteční v pátek 1. června 2018 od 08:00 h v sídle asociace v Praze. Smyslem schůzky je předání organizačních informací a dohoda na přesném programu. Na setkání s Vámi se těší Petr Otáhal, prezident asociace.