INTERNATIONAL MEETING V RÁMCI PROJEKTU

V pondělí 26. října 2020 proběhlo virtuální mezinárodní projektové setkání. Partnerské organizace, česká AOA ČR, slovenská AIVD SR, portugalská EPATV a řecká DAFNI KEK, připravují další užitečný nástroj pro zavádění nástrojů slaďování práce a rodiny ve firmách, a to e-learning určený nejen personalistům, manažerům a vedoucím pracovníkům, ale i vzdělavatelům. Pro ně bude určen připravovaný Manuál pro trenéry, který jim usnadní vedení těchto online kurzů i jejich prezenční části. E-learningové vzdělávání bude spuštěno v půlce roku 2021. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.