INTERNÍ LEKTOŘI NA VZESTUPU

Milí členové asociace, letošní rok bude rokem rozvoje interních lektorů. Vidím to na zájmu personalistů i zájmu odborníků a manažerů, kteří chtějí lépe umět předávat své zkušenosti služebně mladším spolupracovníkům, a proto potřebují rozvíjet a zdokonalovat své lektorské dovednosti. Petr Otáhal, prezident AOAČR.