JAK PODPOŘIT ROVNÉ ZACHÁZENÍ A HARMONIZACI PRÁCE A RODINY?

Konference k projektu Erasmus+: „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“ proběhla 15.11.2021 v Bratislavě. Účastníkům byly představeny výstupy projektu, konkrétně e-learningová platforma: moodle.aoacr.cz, určená HR manažerům, lektorům, firmám, ale i široké veřejnosti, kteří chtějí získat informace a o rovném zacházení a nástrojích slaďování práce a rodiny.  Do Moodlu se můžete jednoduše přihlásit nejen přes odkaz moodle.aoacr.cz, ale také QR kódem. 
Po přihlášení do Moodlu si můžete stáhnout také Manuál pro trenéry a Manuál pro tutory, které jsou užitečnou pomůckou pro vedení blended learningu zaměřeného na rovné zacházení a harmonizaci práce a rodiny nejen ve firmách. Konference byla impulsem k přemýšlení nejen o genderových otázkách, kterou podnítili vybraní moderátoři v panelové diskusi. Zástupci Asociace odborníků v andragogice se 16.11.2021 setkali s partnery z Řecka, Portugalska a Slovenska. Společně diskutovali o dalších krocích projektu, který bude pokračovat až do června 2022. Finalizujeme jazykové mutace e-learningu, aby byl tento online kurz přístupný co největšímu počtu uživatelů. V příštím roce nás čeká také trénink v Řecku, který umožní účastníkům vyzkoušet si „work-life balance“ vzdělávání na vlastní kůži. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu a viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.