KONFERENCE K PROJEKTU ECO ACTIVE FOR PLANET PREZENTOVALA PRVNÍ VÝSTUPY

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se uskutečnila první diseminační akce projektu Erasmus+ „Eco Active for Planet“. Asociace odborníků v andragogice s dalšími zahraničními partnery připravila dva zásadní výstupy, které se zaměřují na vzdělávání v souladu s ochranou životního prostředí. Prvním dokumentem jsou Ekologické kompetence, které mapují znalosti, dovednosti a postoje a vytvářejí rámec k ovlivňování životního prostředí na úrovni jednotlivce, komunity až po společenská a politická opatření. Dalším materiálem, který v rámci projektu vznikl, je Kodex chování vzdělávacích aktivistů, který by měl přispět k přípravě a realizaci školení tak, aby byly v souladu s ekologickými aspekty a ochranou životního prostředí. Účastníci workshopu měli možnost aktivně se podílet na diskusích, které mohou přispět k aktivnímu zapojení do řešení ekologické otázky každého z nás. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu a viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.