KONFERENCE V KODANI

Pod záštitou EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) probíhaly v Kodani ve dnech 26. a 27. června 2019 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EAEA & VÝROČNÍ KONFERENCE na téma  LIFE SKILLS AND PARTICIPATION. Naši asociaci na konferenci zastupovaly Dagmar Alžběta Ďurčová, Eva Šodková a Renata Urmaničová. Zazněly příspěvky z oblasti nového vývoje politiky v oblasti vzdělávání dospělých k posílení neformálního vzdělávání dospělých a znevýhodněných osob, významu celoživotního vzdělávání pro budování integrity, aktivního občanství a soudržnosti evropské společnosti. Druhý den byly ústředním tématem nové trendy a vývoj vzdělávání dospělých v Evropě a liberální vzdělávání dospělých v severských zemích. Na valném shromáždění členové EAEA zvolili novou výkonnou radu a prezidenta. Per Paludan Hansen z Dánské asociace pro vzdělávání dospělých (DAEA) dokončil své šestileté období a novým prezidentem EAEA byl jmenován prezident Uwe Gartenschlaeger z DVV. Ing. Renata Urmaničová, členka delegace AOAČR.