LEKTORSKÝ WORKSHOP

V pondělí 5. 11. 2018 se uskutečnil lektorský workshop na téma proběhlé mobility v rámci programu Erasmus+. Zdeňka Veselá, Renata Urmaničová a Vladimíra Roldánová předávaly zkušenosti z konference v Bruselu s názvem „Transforming lives, society and adult education through Life Skills“ a „Transforming lives, society and adult  education through outreach, empowerment and diversity“ pořádané organizací EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA). V prezentaci účastnice mobility shrnuly poznatky a přínosy obou projektů, zaměřily se na souvislosti vzdělávání dospělých prostřednictvím životních dovedností s proměnou života jednotlivců i celé společnosti a poukázaly na vliv vzdělávání v životních dovednostech přesahujících jednotlivce a akceptujících diverzitu. Poté následovala diskuse, jak může AOA ČR tyto znalosti využít pro rozvoj organizace a šířit mezi členy organizace a další odborníky. Členové diskutovali také o příštích projektech, které budou dále podporovat a rozvíjet výstupy z konference. Účastnice hodnotily mobilitu jako inspirativní pro jejich osobní i profesní rozvoj a tuto zkušenost doporučily i dalším členům AOA ČR. Více informací o konferenci a prezentovaných projektech najdete zde: www.eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/http://bell-project.eu/www.oed-network.euDalší mobility v rámci projektu „Posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“ jsou plánovány na jaro a léto 2019. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, koordinátorka projektu