MEZINÁRODNÍ ANALYTICKÁ ČINNOST

Mezi členy AOAČR došlo ke společnému výběru pana Mgr. Radima Blažka, člena asociace, který bude mít na starosti mezinárodní analytickou činnost ve vzdělávání dospělých potřebnou pro získávání informací a podnětů určených ke zlepšování naší vzdělávací práce v Česku. Zejména se bude jednat o komunikaci s EK a EAEA. Petr Otáhal, prezident.