MEZINÁRODNÍ DIGI KONGRES O DIGITALIZACI VZDĚLÁVÁNÍ

Evropský projekt Erasmus+ Bildung Digital !? (2019-DE02-KA204-006227) pokračoval 7. a 8. listopadu 2021 pátým mezinárodním setkáním klíčovým tématem: „Lektor v digitální době“. Vzhledem k aktuální pandemické situaci se setkání uskutečnilo příhodně k tématu virtuální formou. Hostitelskou organizací byla naše Asociace odborníků v andragogice ČR. Meeting zahájil video zdravicí Mgr. Petr Otáhal, prezident AOAČR, který srdečně přivítal účastníky videokonference. Dva dny nabité prezentacemi a diskuzemi  o kompetencích lektora pro výuku v online prostředí jako je využití materiálu EU Digi-Comp-Edu Kompetence, platformách a nástrojích vhodných pro online nebo hybridní formy vzdělávání, kritickém myšlení v online prostředí či radami, jak připravovat on-line vzdělávání pro různé cílové skupiny. Za český tým AOAČR se setkání zúčastnily Ing. Zdena Veselá, Bc. Kateřina Krausová, Zlatuše Strnadlová a Ing. Jan Lipový. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu.