MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V TALLINNU

Včera skončila v Tallinnu (Estonsko) mezinárodní konference pořádaná Evropskou asociací vzdělávání dospělých (EAEA – European Association for the Education of Adults) a ceremoniál výročního předávání prestižních cen Grundtvig. Za Českou republiku se této významné kongerence účastili Petr Otáhal, prezident Asociace odborníků v andragogice ČR (AOA ČR), Lenka Prokopová, viceprezidentka této asociace a Radim Blažek, člen asociace. Cílem setkání nejvýznamnějších organizací sdružujících vzdělávací instituce z celé Evropy bylo vytvoření a přijetí strategie pro další rozvoj vzdělávání dospělých. Na připojené fotografii je zástupce Slovenska dr. Klaudius Šilhár, prezident slovenské Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) v přátelském pozdravu s Petrem Otáhalem. Radim Blažek, člen asociace.