MEZINÁRODNÍ MEETING ERASMUS+

Nový projekt programu Erasmus+: „Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women“ odstartoval! První akcí byl kick off meeting konaný 8. ledna 2020 v Praze. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Na projektu s AOA ČR spolupracuje slovenská organizace AIVD SR, řecký partner DAFNI KEK a portugalská organizace EPATV. Všichni partneři mají rozsáhlé zkušenosti s projekty Erasmus+. Cílem tohoto dvouletého projektu je podpořit rovnost mezi muži a ženami vytvořením zásadních výstupů, které jsou zaměřeny na implementaci rovného zacházení do praxe. Prvním krokem bude vytvořit videorozhovory s HR manažery, kteří reprezentují v jednotlivých zemích dobrou praxi při slaďování práce a rodiny. Dalším výstupem bude Work-life Balance Blended Learning, tj. e-learningový kurz a jeho face-to-face část pro personalisty a manažery, kteří chtějí nastavit nástroje slaďování práce a rodiny do svých firem a společností. Zkušenosti ze zahraničí v této oblasti mohou personalisté získat také na tréninku, který se uskuteční v září 2022 v Řecku. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.