MEZINÁRODNÍ MEETING V HELSINKÁCH

Mezinárodní meeting, Helsinki, 17. září 2019. Zástupci finských, polských, italských, belgických a českých vzdělavatelů dospělých zastřešených v AOAČR se sešli k projednání budoucí participace na nových společných projektech Erasmus+. Úžasní lidé, skvělé místo k setkání. Petr Otáhal.