MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V MAĎARSKÉ PÉCSI

Evropský projekt Erasmus+ Bildung Digital !? (2019-DE02-KA204-006227) zdárně pokračuje. Na 4. setkání „Digitalisierung in der Erwachsenenbildung konaném ve dnech 21. a 22. září 2021 v maďarské Pécsi se potkali účastníci projektu z osmi evropských zemí, kteří spolupracují na podpoře digitálního vzdělávání dospělých. 25 účastníků si v příjemném prostředí městského občanského centra vyměňovalo zkušenosti s využíváním nových prvků digitalizace a online forem. Všichni se shodli na tom, že tato doba zvyšuje potřebu a urychluje využívání nových nástrojů vzdělávání a prezentovali na systematických příkladech posun ve vzdělávání svých cílových skupin. Za AOAČR se setkání zúčastnily Ing. Zdena Veselá a Zlatuše Strnadlová.