NOVÝ PROJEKT NA ZVYŠOVÁNÍ LEKTORSKÝCH KOMPETENCÍ

Současné projekty zaměřené na prohlubování metodických a edukačních kompetencí andragogů vnímají naši členové jako velmi přínosné. Protože chceme zůstat i nadále v kontaktu s evropskými strategiemi ve vzdělávání dospělých – podali jsme další projekt. Cílem je nadále rozvíjet odbornost našich členů prostřednictvím konferencí, konkrétně na téma demokracie a aktivní občanství. Lenka Prokopová, viceprezidentka AOAČR.