ONLINE SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO TÝMU ECO PROJEKTU

V pondělí 1. března 2021 se uskuteční virtuální meeting odborníků, kteří se podílejí na projektu ECO financovaného v rámci programu Erasmus+. Diskutovat se budou první dva zásadní výstupy, a to soubor kompetencí, tedy žádoucí znalosti, dovednosti a postoje pro aktéry ve vzdělávání v oblasti ekologie, a kodex, jak toto vzdělávání vést. Výstupy se budou finalizovat na mezinárodním setkání lektorů, trenérů a odborníků, které je plánováno na konci května v Praze nebo virtuálně. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.