PF 2015

Milí členové asociace, děkuji Vám všem za spolupráci a příjemná pracovní setkání v roce 2014 a přeji Vám i Vašim blízkým mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v roce 2015.

Petr Otáhal, prezident AOA ČR