PODPORA Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V současné době, kdy je obecně neziskový sektor a sektor vzdělávání dospělých v krizi, která brzy přejde do hluboké krize, by bylo velmi žádoucí najít doplňující zdroje na financování zbývajících úspěšných projektů Erasmus+, které skončily v zásobnících, což je i cílem komunikace Petra Otáhala, prezidenta asociace, se schopnými poslanci Evropského parlamentu.