PROJEKT BILDUNG+DIGITAL?!

Partnerský projekt pokračuje online meetingy. V říjnu plánované setkání v Maďarsku, které se z bezpečnostních důvodů nemůže konat, jsme převedli do online podoby. Tohoto virtuálního setkání se zúčastní za náš tým Zdeňka Veselá a Kateřina Krausová, které jsou do projektu zapojeny od samého začátku. Jedním z očekávaných výstupů bude Desatero pro vzdělávání a práce v digitální době, na kterém nyní intenzivně diskutujeme prostřednictvím Fóra, které k tomuto účelu bylo zřízeno. Výstupy projektu s Vámi sdílíme prostřednictvím www stránek a sociálních sítí Asociace odborníků v andragogice ČR. Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice sekcí a manažerka projektu.