PROJEKT BILDUNG+DIGITAL?!

Pandemie koronaviru zasáhla i do projektu Bildung+digital?!. Projekt je zaměřen na dnes aktuální téma digitalizace v různých odvětvích lidské činnosti, zejména vzdělávání. Plánované nadnárodní setkání v únoru 2020 ještě proběhlo, nyní se připravujeme na další setkání, které mělo proběhnout v červnu v Rakousku. Vzhledem k aktuální situaci s COVID 19 je termín setkání posunut na pozdější dobu. Komunikace se přesunula na online platformu. Němečtí partneři přišli v březnu s myšlenkou zřídit digitální FORUM, které umožní komunikaci a výměnu všech projektových partnerů v krátké době. Dnes už forum funguje a slouží k výměně informací nejen mezi členy projektových týmů. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu.