PROJEKT ERASMUS+ V PROCESU REALIZACE

Další online setkání mezinárodního týmu našeho projektu WLB v programu Erasmus+ je plánováno na 8. března 2021. Portugalští, řečtí, slovenští a čeští odborníci budou společně diskutovat o dalších krocích při přípravě blended learningu a manuálu pro trenéry a tutory, kteří tento blended learning budou vést. Projekt WLB má za cíl vytvořit nástroj, který umožní personalistům a vedoucím pracovníkům efektivně nastavit nástroje slaďování práce a rodiny v jejich firmách a organizacích. Finální podoba bude prezentována na podzim 2021. Lenka Prokopová, manažerka projektu.