PROJEKT PRO POSÍLENÍ METODICKÝCH A EDUKAČNÍCH KOMPETENCÍ ANDRAGOGŮ JE PODÁN

Reakcí na potřeby všech 22 členů AOA ČR, které byly identifikovány na valné hromadě v prosinci 2017, je vypracování projektu Posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů. Žádost o grant v rámci programu Erasmus+ klíčové aktivity KA1 byla podána 31. 1. 2018. V rámci projektu se účastní vždy tři z předvybraných členů asociace čtyř konferencí a workshopů pořádaných partnerskou organizací EAEA. Cílem projektu je zlepšit informovanost členů AOA ČR o aktuálních tématech vzdělávání dospělých a vzdělávacích strategiích v rámci EU a pochopit postupy, politiky a systémy v oblasti vzdělávání dospělých. Prostřednictvím získaných zkušeností z EAEA andragogičtí odborníci zvýší své kompetence a seznámí se s doporučeními Evropské komise a dalších iniciativ v oblasti celoživotního vzdělávání, které budou aplikovat do praxe. Informace a zkušenosti z mobilit budou šířeny mezi další členy asociace i spolupracující organizace formou lektorských workshopů po každé mobilitě vždy pro minimálně 15 účastníků. Výstupy z konferencí budeme sdílet také na EPALE, prostřednictvím mailingů, médií i pracovních setkání s dalšími vzdělavateli. Pokud bude projekt schválen, začínáme 1. června 2018. Mgr. Lenka Prokopová, viceprezdentka asociace